معنی و ترجمه کلمه زمان گذشته ساده به انگلیسی زمان گذشته ساده یعنی چه

زمان گذشته ساده

simple past

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها