معنی و ترجمه کلمه زنگ حبوبات به انگلیسی زنگ حبوبات یعنی چه

زنگ حبوبات

grain rust

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها