معنی و ترجمه کلمه زود به انگلیسی زود یعنی چه

زود

betimes
early
hurried
kenspeckle
promptly
readily
shortly
soon
tantivy
timeous
timous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها