معنی و ترجمه کلمه زورقى شکل به انگلیسی زورقى شکل یعنی چه

زورقى شکل

navicular
spathulate
spatulate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها