معنی و ترجمه کلمه زیاد درخشان به انگلیسی زیاد درخشان یعنی چه

زیاد درخشان

glaring

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها