معنی و ترجمه کلمه زیاد ستاندن به انگلیسی زیاد ستاندن یعنی چه

زیاد ستاندن

extort
surcharge

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها