معنی و ترجمه کلمه زیاد شدن به انگلیسی زیاد شدن یعنی چه

زیاد شدن

augment
gain
grow
mt
proliferate
wax

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها