معنی و ترجمه کلمه زیاد نور دادن به انگلیسی زیاد نور دادن یعنی چه

زیاد نور دادن

overexpose

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها