معنی و ترجمه کلمه زیر آب رفتن به انگلیسی زیر آب رفتن یعنی چه

زیر آب رفتن

duck

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها