معنی و ترجمه کلمه زیر بار نرو به انگلیسی زیر بار نرو یعنی چه

زیر بار نرو

intolerant

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها