معنی و ترجمه کلمه سال وفور محصول انگور به انگلیسی سال وفور محصول انگور یعنی چه

سال وفور محصول انگور

vintage year

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها