معنی و ترجمه کلمه سامرى به انگلیسی سامرى یعنی چه

سامرى

samaritan

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها