معنی و ترجمه کلمه سانسور کردن به انگلیسی سانسور کردن یعنی چه

سانسور کردن

precensor

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها