معنی و ترجمه کلمه ساکن دریا به انگلیسی ساکن دریا یعنی چه

ساکن دریا

pelagian
pelagic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها