معنی و ترجمه کلمه سایه انداختن به انگلیسی سایه انداختن یعنی چه

سایه انداختن

overcast
umber

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها