معنی و ترجمه کلمه سبب نجات به انگلیسی سبب نجات یعنی چه

سبب نجات

salvation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها