معنی و ترجمه کلمه سبب وقوع امرى شدن به انگلیسی سبب وقوع امرى شدن یعنی چه

سبب وقوع امرى شدن

bring about

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها