معنی و ترجمه کلمه سبقت گرفتن بر به انگلیسی سبقت گرفتن بر یعنی چه

سبقت گرفتن بر

outdistance
outmaneuver
overtake

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها