معنی و ترجمه کلمه سخاوتمند شدن به انگلیسی سخاوتمند شدن یعنی چه

سخاوتمند شدن

liberalize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها