معنی و ترجمه کلمه سرباز حامل تفنگ کارابین کوتاه به انگلیسی سرباز حامل تفنگ کارابین کوتاه یعنی چه

سرباز حامل تفنگ کارابین کوتاه

carabineer
carabinier

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها