معنی و ترجمه کلمه سرب سیاه به انگلیسی سرب سیاه یعنی چه

سرب سیاه

graphite
plumbago


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها