معنی و ترجمه کلمه سرقت اموال پر قیمت به انگلیسی سرقت اموال پر قیمت یعنی چه

سرقت اموال پر قیمت

grand larceny

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها