معنی و ترجمه کلمه سرم حاوى پادتن به انگلیسی سرم حاوى پادتن یعنی چه

سرم حاوى پادتن

antiserum

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها