معنی و ترجمه کلمه سرگین خوار به انگلیسی سرگین خوار یعنی چه

سرگین خوار

scatophagous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها