معنی و ترجمه کلمه سطح چیزى را فرش کردن به انگلیسی سطح چیزى را فرش کردن یعنی چه

سطح چیزى را فرش کردن

hard surface

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها