معنی و ترجمه کلمه سوال به انگلیسی سوال یعنی چه

سوال

quaere
query
question

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها