معنی و ترجمه کلمه سکان گیر به انگلیسی سکان گیر یعنی چه

سکان گیر

coxswain
helmsman

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها