معنی و ترجمه کلمه سیستم اطلاعاتى به انگلیسی سیستم اطلاعاتى یعنی چه

سیستم اطلاعاتى

information system

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها