معنی و ترجمه کلمه شاخه اى از پرتو نگارى که با استفاده از اشعه مجهول امراض را معالجه مى کند به انگلیسی شاخه اى از پرتو نگارى که با استفاده از اشعه مجهول امراض را معالجه مى کند یعنی چه

شاخه اى از پرتو نگارى که با استفاده از اشعه مجهول امراض را معالجه مى کند

roentgenology

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها