معنی و ترجمه کلمه شامل شدن به انگلیسی شامل شدن یعنی چه

شامل شدن

apply
include

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها