معنی و ترجمه کلمه شبانه به انگلیسی شبانه یعنی چه

شبانه

nightly
nocturn
nocturnal
nocturnally
overnight
vespertinal
vespertine

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها