معنی و ترجمه کلمه شبیه انسان جدید به انگلیسی شبیه انسان جدید یعنی چه

شبیه انسان جدید

neoanthropic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها