معنی و ترجمه کلمه شبیه پوست به انگلیسی شبیه پوست یعنی چه

شبیه پوست

dermoid
dermoidal

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها