معنی و ترجمه کلمه شخصى که صداى بلندى دارد به انگلیسی شخصى که صداى بلندى دارد یعنی چه

شخصى که صداى بلندى دارد

stentor

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها