معنی و ترجمه کلمه شرط دخول به انگلیسی شرط دخول یعنی چه

شرط دخول

entry condtion

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها