معنی و ترجمه کلمه شرقى ترین نقطه به انگلیسی شرقى ترین نقطه یعنی چه

شرقى ترین نقطه

eastermost
easternmost

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها