معنی و ترجمه کلمه شرکتى که به کار خرید سهام شرکت هاى دیگر مبادرت کند به انگلیسی شرکتى که به کار خرید سهام شرکت هاى دیگر مبادرت کند یعنی چه

شرکتى که به کار خرید سهام شرکت هاى دیگر مبادرت کند

mutual fund

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها