معنی و ترجمه کلمه شرکت یا بنگاهى که توسط عده معدودى از افراد اداره مى شود به انگلیسی شرکت یا بنگاهى که توسط عده معدودى از افراد اداره مى شود یعنی چه

شرکت یا بنگاهى که توسط عده معدودى از افراد اداره مى شود

close corporation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها