معنی و ترجمه کلمه شناورى بر روى آب به انگلیسی شناورى بر روى آب یعنی چه

شناورى بر روى آب

flotage

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها