معنی و ترجمه کلمه شیرجه با استفاده از نیروى موتور طیاره به انگلیسی شیرجه با استفاده از نیروى موتور طیاره یعنی چه

شیرجه با استفاده از نیروى موتور طیاره

power dive

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها