معنی و ترجمه کلمه شیشه بزرگى که در آن ماهى و جانوران دریایى را نمایش مى دهند به انگلیسی شیشه بزرگى که در آن ماهى و جانوران دریایى را نمایش مى دهند یعنی چه

شیشه بزرگى که در آن ماهى و جانوران دریایى را نمایش مى دهند

aquarium

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها