معنی و ترجمه کلمه شیوه رنگ زنى غلیظ به انگلیسی شیوه رنگ زنى غلیظ یعنی چه

شیوه رنگ زنى غلیظ

impasto

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها