معنی و ترجمه کلمه شییى یا کسى که چیزى را سفید مى کند به انگلیسی شییى یا کسى که چیزى را سفید مى کند یعنی چه

شییى یا کسى که چیزى را سفید مى کند

whitener

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها