معنی و ترجمه کلمه صاحب انحصار به انگلیسی صاحب انحصار یعنی چه

صاحب انحصار

monopolist

گسترش
کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها