معنی و ترجمه کلمه صاحب نظر به انگلیسی صاحب نظر یعنی چه

صاحب نظر

clear sighted

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها