معنی و ترجمه کلمه صداى تند و خشن درآوردن به انگلیسی صداى تند و خشن درآوردن یعنی چه

صداى تند و خشن درآوردن

plunk

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها