معنی و ترجمه کلمه صداى خرناس کردن به انگلیسی صداى خرناس کردن یعنی چه

صداى خرناس کردن

chortle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها