معنی و ترجمه کلمه صداى یورتمه رفتن اسب به انگلیسی صداى یورتمه رفتن اسب یعنی چه

صداى یورتمه رفتن اسب

trot

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها