معنی و ترجمه کلمه صرفنظر از به انگلیسی صرفنظر از یعنی چه

صرفنظر از

irregardless
irrespective
regardless

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها