معنی و ترجمه کلمه صرفه جو به انگلیسی صرفه جو یعنی چه

صرفه جو

economical
frugal
inexpensive
parsimonious
penny wise
provident
providential
sparing
thrifty

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها